You are currently viewing WRD – महाराष्ट्र जलसंपदा विभागात 4497 जागांसाठी मेगा भरती- परीक्षा वेळापत्रक

WRD – महाराष्ट्र जलसंपदा विभागात 4497 जागांसाठी मेगा भरती- परीक्षा वेळापत्रक

महाराष्ट्र सरकार, WRD महाराष्ट्र भर्ती 2023 (जलसंपदा विचार भारती 2023, WRD महाराष्ट्र भारती 2023) 4497 गट ब आणि गट क पदांसाठी (वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट-ब, निम्न श्रेणीतील लघुलेखक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक, भूवैज्ञानिक सहाय्यक, ड्राफ्ट्समन, सहायक , स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक आणि इतर पदे). जलसंपदा विभाग परीक्षा 2023. WRD महाराष्ट्र हॉलतिकीट – WRD महाराष्ट्र प्रवेशपत्र.

(WRD) महाराष्ट्र जलसंपदा विभागात 4497 जागांसाठी  भरती
परीक्षा  27, 29, 31 डिसेंबर 2023 & 01, 02 जानेवारी 2024
वेळापत्रक Click Here
प्रवेशपत्र  Coming Soon

Leave a Reply