MUHS GOVT : महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक अंतर्गत भारती !!!!

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान नाशिक : यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांनी थेट मुलाखतीस हजर राहावे. विविध पदांच्या एकूण १५ जागा : विशेष कार्य अधिकारी,वाहन चालक,मानसरोग…

Continue ReadingMUHS GOVT : महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक अंतर्गत भारती !!!!